Rozhodnutie - Zmeny a doplnky č.1 Spoločného Územného plánu obcí Lieskovec, Myslina, Závadka – riešenie k.ú, Závadka

 22.03.2024


1 2 3 4 5 6 7