Cirkev

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Lieskovec
067 45 Lieskovec 34

057/7781175
fulieskovec@gmail.com
http://lieskovec.fara.sk/

Oznamy: http://lieskovec.fara.sk/oznamy
Zo života farnosti: http://lieskovec.fara.sk/zo-zivota-farnosti