Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 14)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
363/2022/OPR Poskytnutie dotácie Odb.: Obec Myslina
Dod.: Prešovský samosprávny kraj
2 700 €
1-002/2022 Stavebné práce - Pokračovanie s výstavbou miestneho chodníka a úprava verejného priestranstva v obci Myslina Odb.: Obec Myslina
Dod.: BUILDRAM spol. s.r.o.
74 640 €
4/2022 Stavebné práce - Pokračovanie s výstavbou miestneho chodníka a úprava verejného priestranstva v obci Myslina Odb.: Obec Myslina
Dod.: BUILDRAM spol. s.r.o.
74 640 €
3/2022 Vybudovanie bezplatného Wifi pripojenia Odb.: Obec Myslina
Dod.: NITRANET, s.r.o.
14 982 €
2/2022 Finančný dar Odb.: Obec Myslina
Dod.: KOSIT a.s.
2 500 €
ZML-3-63/2021-230 Darovanie prebytočného hnuteľného majetku štátu - tabletový počítač Samsung Odb.: Obec Myslina
Dod.: Štatistický úrad Slovenskej republiky
0 €
11 - 2/2008 Výstavba domových prípojok a dostavba ČOV v obci Myslina Odb.: Obec Myslina
Dod.: CEZO spol. s r.o.
23 236.31 €
11 Myslina - kanalizácia a ČOV - dostavba obecných rozvodov Odb.: Obec Myslina
Dod.: CEZO spol. s r.o.
100 230.65 €
351/2/2022 Výkon správy majetku obce Odb.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dod.: Obec Myslina
0 €
322 0871 poskytnutie dotácie Odb.: Obec Myslina
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky
3 000 €
QUO-13404816-C3R5P8 Dodávka elektriny Odb.: Obec Myslina
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
0 €
24ZVS0000809217X Pripojenie do distribučnej sústavy Odb.: Obec Myslina
Dod.: Východoslovenská distribučná, a.s.
0 €
ZJH 2/2022 Detské ihrisko Odb.: Obec Myslina
Dod.: Veríme v Zábavu, s.r.o.
19 936.80 €
VP/22/56468/001 Udelenie licencie Odb.: Obec Myslina
Dod.: Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
20.40 €
Generované portálom Uradne.sk