Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 47)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
22/2023 Úrazové poistenie Odb.: Obec Myslina
Dod.: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
40 €
23/35/054/809 Vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec Odb.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
Dod.: Obec Myslina
410.64 €
KRHZ-PO-VO-281-055/2023 Bezplatný prevod hnuteľných vecí Odb.: Obec Myslina
Dod.: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
0 €
19/2023 Servisné služby Odb.: Obec Myslina
Dod.: bHcomp s. r. o.
396 €
369-051/2023 Prenechanie dočasne prebytočného hnuteľného majetku štátu do bezplatného užívania Odb.: Obec Myslina
Dod.: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
0 €
1355/2023/OPR Poskytnutie dotácie Odb.: Obec Myslina
Dod.: Prešovský samosprávny kraj
2 100 €
KRHZ-PO-VO-369-051/2023 Bezplatné užívanie dočasne prebytočného hnuteľného majetku štátu Odb.: Obec Myslina
Dod.: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
0 €
ZoP/2023/272-BZ Uzavretie zmluvy o pripojení Odb.: Obec Myslina
Dod.: Východoslovenská distribučná, a.s.
408 €
15/2023 Úrazové poistenie Odb.: Obec Myslina
Dod.: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
10 €
23/35/054/473 Poskytovanie finančného príspevku pre zamestnávateľa Odb.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
Dod.: Obec Myslina
273.84 €
13/2023 Poskytovanie finančného príspevku pre zamestnávateľa Odb.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
Dod.: Obec Myslina
0 €
12/2023 Poskytovanie finančného príspevku pre zamestnávateľa Odb.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
Dod.: Obec Myslina
0 €
11/2023 Úprava práv a povinností pri spracúvaní osobných údajov Odb.: Obec Myslina
Dod.: KOSIT a.s.
0 €
323 0869 Poskytnutie dotácie Odb.: Obec Myslina
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky
3 000 €
9/2023 Dodávka elektriny Odb.: Obec Myslina
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
0 €
8/2023 Úrazové poistenie Odb.: Obec Myslina
Dod.: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
10 €
23/35/054/240 Poskytovanie finančného príspevku pre zamestnávateľa Odb.: Obec Myslina
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
342.30 €
ZLP-VT-2023-0272 Prevod výpočtovej techniky Odb.: Obec Myslina
Dod.: DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
100 €
5/2023 Nakladanie s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov Odb.: Obec Myslina
Dod.: NATUR-PACK, a.s.
0 €
4/2023 Úrazové poistenie Odb.: Obec Myslina
Dod.: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
20 €
Generované portálom Uradne.sk