Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 60)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
7/2024 Poskytnutie dotácie Odb.: Obec Myslina
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky
3 000 €
6/2024 Zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov Odb.: Obec Myslina
Dod.: NATUR-PACK, a.s.
0 €
2/2024 Poskytnutie dotácie Odb.: Obec Myslina
Dod.: Ministerstvo financií Slovenskej republiky
5 000 €
3/2024 Práce spojené s obstarávaním územnoplánovacej dokumentácie Odb.: Obec Myslina
Dod.: Ing. Iveta Sabaková
1 200 €
2024/047 Poskytnutie dotácie Odb.: Obec Myslina
Dod.: Ministerstvo financií Slovenskej republiky
5 000 €
1/2024 Výkon správy majetku verejnej kanalizácie Odb.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dod.: Obec Myslina
0 €
29/2023 Darovanie finančných prostriedkov Odb.: Obec Baškovce
Dod.: Obec Myslina
500 €
28/2023 Darovanie finančných prostriedkov Odb.: Obec Nižná Sitnica
Dod.: Obec Myslina
500 €
27/2023 Nájom nebytových priestorov Odb.: VARSPOL s.r.o.
Dod.: Obec Myslina
750 €
26/2023 Audit účtovnej závierky Odb.: Obec Myslina
Dod.: Ing. Anna Mamajová A U D E P
1 080 €
Generované portálom Uradne.sk