Komisie OZ

1. Komisia o ochrane verejného záujmu a verejného poriadku:

 • Predseda komisie: Mgr. Martin Polák
 • Členovia: Ing. arch. Marianna Bošková, Mgr. Simona Jevčáková, Martin Sciranka, Vladimír Sivý, Bc. Peter Šimurda, Ľubomír Zemba 

2. Komisia finančná, inventarizačná a sociálnych vecí:

 • Predseda komisie: Ľubomír Zemba
 • Členovia: Bc. Peter Šimurda, Vladimír Sivý

3. Komisia pre mládež, kultúru, šport a výstavbu:

 • Predseda komisie: Ing. arch. Marianna Bošková
 • Členovia: Mgr. Simona Jevčáková, Mgr. Martin Polák, Martin Sciranka, Vladimír Sivý, Bc. Peter Šimurda, Ľubomír Zemba

4. Obecná hasičská hliadka:

 • Vedúci: Martin Sciranka
 • Členovia: Ing. arch. Marianna Bošková, Mgr. Simona Jevčáková, Mgr. Martin Polák, Vladimír Sivý, Bc. Peter Šimurda, Ľubomír Zemba

5. Evakuačná komisia:

 • Predseda komisie:Vladimír Sivý
 • Členovia: Ing. arch. Marianna Bošková, Mgr. Simona Jevčáková, Mgr. Martin Polák, Martin Sciranka, Bc. Peter Šimurda, Ľubomír Zemba

6. Povodňová komisia:

 • Predseda komisie: Pavol Jevčák
 • Členovia: Ing. arch. Marianna Bošková, Mgr. Simona Jevčáková, Mgr. Martin Polák, Martin Sciranka, Vladimír Sivý,      Bc. Peter Šimurda, Ľubomír Zemba