Komisie OZ

1. Komisia o ochrane verejného záujmu:

 • Predseda komisie: Mgr. Martin Polák
 • Členovia: Ľubomír Zemba, Pavol Jevčák, Oľga Gažiková, Mgr. Peter Kulan, Vladimír Sivý, Jozef Valkučák

2. Komisia finančná, inventarizačná a sociálnych vecí:

 • Predseda komisie: Pavol Jevčák 
 • Členovia: Vladimír Sivý, Ľubomír Zemba

3. Komisia pre výstavbu a euro fondy:

 • Predseda komisie: Vladimír Sivý
 • Členovia: Pavol Jevčák, Ľubomír Zemba

4. Komisia pre mládež, kultúru a šport:

 • Predseda komisie: Jozef Valkučák
 • Členovia: Vladimír Sivý, Mgr. Martin Polák

5. Komisia na ochranu životného prostredia a verejného poriadku:

 • Predseda komisie: Oľga Gažiková
 • Členovia: Ľubomír Zemba, Pavol Jevčák, Mgr. Peter Kulan, Jozef Valkučák, Mgr. Martin Polák, Vladimír Sivý

6. Vedúci protipožiarnej hliadky:

 • Predseda komisie: Mgr. Peter Kulan
 • Členovia: Štefan Žinčák

7. Vedúci evakuačnej komisie:

 • Predseda komisie:Ľubomír Zemba 
 • Členovia: Oľga Gažiková, Pavol Jevčák, Mgr. Peter Kulan, Jozef Valkučák, Mgr. Martin Polák, Vladimír Sivý

8. Povodňová komisia:

 • Predseda komisie: Podolinská Helena
 • Členovia: Mgr. Peter Kulan, Pavol Jevčák, Oľga Gažiková, Mgr. Martin Polák, Vladimír Sivý, Jozef Valkučák, Ľubomír Zemba