Kontakty

Toto webové sídlo www.obecmyslina.sk spravuje Obec Myslina je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Myslina 

Adresa:
Obecný úrad Myslina 
Myslina 19
066 01 p. Humenné

IČO: 00323268

Samosprávny kraj: Prešovský 
Okres: Humenné 
Región: Topoľ 
Počet obyvateľov: 583 (k 31.12.2018) 
Rozloha: 938 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1307 

Všeobecné informácie: obexmyslina@gmail.com
Podateľňa: obexmyslina@gmail.com
Starosta: obexmyslina@gmail.com 
Informácie o napĺňaní webového sídla: obexmyslina@gmail.com

Sekretariát: 
Tel./fax:
 +421 57 775 49 90

E-mailobexmyslina@gmail.com

Kompetencie:
Obec Myslina je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre obec Myslina je zriadený na Miestnom úrade vMyslina

Technický prevádzkovateľ webstránky:

webex.sk

Ostrovského 2
040 01 Košice

info@webex.sk