O obci

Obec Myslina je obklopená výbežkami Ondavskej vrchoviny. Pravdepodobne sa vyvinula zo slovanského sídliska, o ktorom jestvujú archeologické dôkazy spred 11. storočia. Tento fakt radí Myslinu k najstarším dedinám na Zemplíne. Prvý krát bola písomne doložená v roku 1307. Od 14. storočia sa stala dŕžavou rodu Drugethovcov a súčasťou ich humenského panstva. Pôvodní obyvatelia sa venovali prevažne poľnohospodárstvu, mimoriadne sa darilo ovocinárstvu. Dnes tu žije takmer 600 obyvateľov. Do katastra Mysliny spadá oddelená rómska osada. Pracovné príležitosti nachádzajú ľudia v neďalekom Humennom. V samotnej obci pôsobí farma na chov oviec a ekofarma. Sakrálnou dominantou a súčasne historickou pamiatkou Mysliny je rímskokatolícky kostol.

Bol postavený v roku 1725. V jeho bezprostrednej blízkosti môžete obdivovať kamennú kaplnku zasvätenú Panne Márii, ktorá bola postavená v roku 1995. V areáli miestneho cintorína je vybudovaný moderný, s okolitou prírodou harmonický, dom smútku. Kolorit obce dotvára kamenný most s nápisom Myslina ako aj viaceré prícestné kríže. Obzvlášť hodnotnou je zachovaná ľudová architektúra, ktorú charakterizujú murované stĺpy na priedomí. Kultúrne udalosti v obci sa odohrávajú najmä v kultúrnom dome. Pôsobí tu hneď niekoľko organizácií, ktoré spolu s vedením obce organizujú celoročný spoločenský program. Jednou z nich je i dobrovoľný hasičský zbor. Vo svojej výbave má už historické hasičské auto z roku 1948, ktoré je ozdobou niektorých kultúrnych podujatí. Jedinečnosťou miestneho parku sú vyše 100 ročné gaštany.