Obec Myslina rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Verejné obstarávanie

Profil verejného obstarávateľa

Obec Myslina je v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov verejným obstarávateľom.

Obec zriaďuje na webovom sídle svoj “Profil verejného obstarávateľa”, v ktorom bude uverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania.

Verejný obstarávateľ: Obec Myslina
Sídlo: Myslina č. 19, 066 01 Humenné
Štatutárny zástupca: Helena Podolinská, starostka obce
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu: 4251193001/5600
IČO: 00323268 DIČ: 2021232774
Telefón: 057/7754990
Fax: 057/7754990 
webová stránka: www.obecmyslina.sk
e-mail: ocumyslina@centrum.sk

Zákazky s nízkou hodnotou

Nadlimitné zakázky

    Podlimitné zakázky