Kalendár zvozu odpadu

Vážení občania,
Trieďme náš odpad a recyklujme ho. 
Zamedzme vytváraniu čiernych skládok. 
Buďme kultúrni a chráňme tak seba a naše životné prostredie. 
Nie je to len ekonomicky výhodné, ale aj správne.