Voľby prezidenta SR - 23.03.2024

 10.01.2024

Podľa čl. 89 ods. 2 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky a § 20, § 106 ods. 1 a § 115 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlásil predseda NR SR dňa 08.01.2024 voľby prezidenta Slovenskej republiky a určil deň ich konania na sobotu 23. marca 2024.

1 2 3 4 5 6 7