Zmluvy

 Zmluvy 2018

č.

Typ zmluvy

Zmluvná strana

Zmluvná strana

Dátum zverejnenia

Príloha (dokument)

13. Zmluva o vytvorení webstránky wbx s.r.o. Obec 09.08.2018 Zmluva o vytvorení webstránky
12. Zmluva o výpožičke MV SR Obec 27.7.2018 Zmluva o výpožičke
11. Dodatok č. 1 Pôd. plat. agentúra Obec 16.07.2018 Dodatok č.1 – PPA
10. Zmluva o dielo č. 2/2018 CEZO spol. s r. o. Obec 04.07.2018 Zmluva o dielo č.2 2018
 9. Zmluva o poskytnutí dotácie zo ŠR MV SR Obec 19.06.2018 Zmluva PHZ-OPK1
 8. Dohoda o poskytnutí príspevku ÚPSVaR Humenné Obec  31.5.2018 Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50 j
 7. Zámenná zmluva MULLER TEXTILES SLOVAKIA,s.r.o. Obec  31.05.2018 Zamenna zmluva Obec Myslina MULLER
 6. Zmluva o dielo PP Protect, s.r.o. Obec  24.5.2018 Zmluva o dielo
 5. Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec  30.04.2018 Zmluva č. 38 620 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR
 4. Dodatok č. 1 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov zo dňa 27.05.2016 NATUR-PACK, a.s. Obec  30.04.2018 Dodatok č. 1 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov zo dňa 27.05.2016
 3. Zmluva o poskytnutí NFP Pôdohospodárska platobná agentúra Obec 13.4.2018 Zmluva o poskytnutí NFP
 2. Dodatok k zmluve o dielo Cezo spol, s. r. o. Obec 23.03.2018 Dodatok č. 5 k zmluve o dielo č. 2_2008 zo dňa 30.10.2008
 1. Dodatok k zmluve o dielo Cezo spol, s. r. o. Obec 23.03.2018 Dodatok č. 5 k zmluve o dielo č. 4_2007 zo dňa 23.11.2007

Zmluvy 2017

č.

Typ zmluvy

Zmluvná strana

Zmluvná strana

Dátum zverejnenia

Príloha (dokument)

 15.  Dodatok č. 1/2017 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi FURA s. r. o. Obec 31.08.2017 Dodatok 1_2017 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi
 14. Kúpno – predajná zmluva Marián Chapčák Obec 08.08.2017 Kúpno – predajná zmluva
 13. Zmluva o poskytnutí dotácie Prešovský samosprávny kraj Obec 07.08.2017 Zmluva č. 411_2017_OK
 12. Dodatok k zmluve o dielo CEZO spol. s. r. o. Obec 03.08.2017 Dodatok č. 4 k zmluve o dielo č. 2_2008 zo dňa 30.10.2008
 11. Dodatok k zmluve o dielo CEZO spol. s. r. o. Obec 03.08.2017 Dodatok č. 4 k zmluve o dielo č. 4_2007 zo dňa 23.11.2007
 10. Zmluva o nájme nebytových priestorov DIAMIR-V, s. r. o. Obec 30.06.2017 Zmluva o nájme nebytových priestorov
 9. Zmluva o poskytnutí dotácie Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec 30.06.2017 Zmluva č. 37742 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR
 8. Dodatok č. 2 k zmluve o nájme nebytových priestorov ARIADNA, n. o. Obec 21.06.2017 Dodatok č. 2 k zmluve o nájme nebytových priestorov
 7. Zmluva o dielo Rastislav Mucha RAMSTAV Obec 15.05.2017 Zmluva o dielo č. 004_2017
 6. Zmluva o poskytovaní služieb Milan Groško – MGP Obec 29.04.2017 Zmluva o poskytovaní služieb č. 4_2017
 5. Zmluva o pripojení Východoslovenská distribučná, a.s. Obec 27.03.2017 Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy
 4. Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služby osvetlenia Východoslovenská distribučná, a.s. Obec 27.03.2017 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služby osvetlenia
 3. Zmluva o dielo Milan Groško – MGP Obec 20.03.2017 Zmluva o dielo č. 2/2017
 2. Licenčná zmluva Dr. Molnár Obec 01.02.2017 Licenčná zmluva
 1. Zmluva o bezod. prevode DHM VVS, a.s. Obec 23.01.2017 Zmluva o bezodplatnom prevode DHM

 

Zmluvy 2016

 č.  ID  Partner  Prijímateľ  Dátum zverejnenia  Príloha
 29 Zmluva o poskytovaní služieb Mgr. Daniela Kyslanová Obec 30.12.2016 Zmluva o poskytovaní služieb
 28 Darovacia zmluva DIAMIR-S s.r.o. Obec 28.12.2016 Zmluva-finančný dar
 27 Darovacia zmluva SR – Ministerstvo obrany SR Obec 27.12.2016 Darovacia zmluva
 26 Zmluva o bud. zámennej zmluve MULLER TEXTILLES SLOVAKIA, s.r.o. Obec 01.12.2016 Zmluva o bud. zámennej zmluve
 25 Zmluva o poskyt. podpory z Environ. fondu Environmentálny fond Obec 18.11.2016 Zmluva o poskytnutí podpory z Environ. fondu
 24 Zmluva o nájme nebyt. priestorov Slovak Telekom, a.s. Obec 11.11.2016  Zmluva o nájme nebytových priestorov
 23 Dodatok č. 4 VVS, a.s. Obec 04.11.2016  Dodatok č. 4 k zmluve o výkone správy majetku obce
 22 Dodatok č. 1 DEUS Obec 26.10.2016 Dodatok č. 1 k Zmluve o pripojení k Informač. systému DCOM
 21 Zmluva o dielo TERES invest, s.r.o. Obec 14.10.2016 Zmluva o dielo – Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom
 20 Zmluva o spolupráci na zabezpečení Spoločného ÚPN Obce Lieskovec, Myslina, Závadka Obec Lieskovec, Obec Závadka Obec 14.10.2016 Spoločný územný plán obce Lieskovec, Myslina, Závadka
 19 Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 2/2008 CEZO spol. s r. o. Obec 31.08.2016 Dodatok č. 3 k Zmluveo dielo č. 2 2008
 18 Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 4/2007 CEZO spol. s r. o. Obec 31.08.2016 Dodatok č. 3 k Zmluv o dielo č. 4 2007
 17 Zmluva o elektronickej komunikácii a poskytovaní iných elektr. služieb DOVERA zdravotná poisťovňa, a.s. Obec 15.08.2016 Zmluva o elektronickej komunikácii a poskytovaní iných elektronických služieb
 16 Zmluva o poskytovaní konzultačných služieb Make technology, s.r.o. Obec 01.08.2016  Make_technology
 15 Zmluva o zabezpeční systému združeného nakladania s odpadmi z obalov NATUR-PACK,a.s. Obec 14.06.2016  Zmluva – NATUR-PACK,a.s.
 14 Zmluva o poskytovaní služby osvetlenia VSD, a.s. Obec 03.06.2016  Zmluva – VSD
 13 Zmluva o budúcej zmluve Správa a údržba ciest PSK Obec 31.05.2016  Zmluva o bud. zmluve -rozšírenie vodovodu
 12 Zmluva o budúcej zmluve Správa a údržba ciest PSK Obec 31.05.2016  Zmluva o uzatvorení bud. zmluvy o zriadení vecného bremena
11 Zmluva Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec 05.04.2016  Zmluva DHZ-dotácia
10 Zmluva Datacentrum Obec 05.04.2016  Zmluva – DCOM
9 Zmluva chodníky Ramstav Obec 15.3.2016 Zmluva-ramstav chodniky
8 Mandátna zmluva Klajban Obec 15.3.2016 Mandátna zmluva
7 Zmluva NN 10.3.2016 Dôchodok_NN
6 Dodatok 2 VVS a.s. Obec 10.2.2016 Dodatok 2
5 Dodatok 1 nájom Ariadna n.o Obec 2.2.2016 Dodatok č. 1
4 Zmluva o nájme DIAMIR S, s.r.o. Obec 2.2.2016 Zmluva o nájme
3 Dodatok 1 Fura Obec 15.1.2016 Dodatok 1_2016
2 Dohoda ÚPaSV SR Obec 8.1.2016 Dohoda §52
1 Dohoda ÚPaSV SR Obec 8.1.2016 Dohoda §12

Zmluvy 2015

 č. ID Partner Prijímateľ Dátum zverejnenia Prílohy
 22 Zmluva MV SR  Obec 29.12.2015 Zmluva o vypožičke_MV
 21 Zmluva Natur Pack a.s. 20.10.2015 Zmluva o budúcej zmluve
 20 Zmluva Pohrebná služba 20.10.2015 Zmluva o pohrebnej službe
 19 Zmluva o dielo D. Dankaninova Obec 5.10.2015 Zmluva o dielo DD
 18 Zmluva Maro s.r.o. Obec 1.10.2015 Zmluva o dielo č.14 z 2015_Maro
 17 Zmluva Ministerstvo vnútra Obec 6.9.2015 Zmluva 1022015OO_dotácii_MVSR
 16 Zmluva Skynet 6.9.2015 Zmluva o zriadeni vecného bremena
 15 Zmluva Katanová Zuzana 16.8.2015 Zmluva 5_2015
 14 Zmluva Ing. Mamajová 21.7.2015 Zmluva_auditor_2015
 13 Nájomná zmluva Ariadna, n.o. Humenné 14.06.2015 Nájomná zmluva 2_2015
 12 Dodatok 1/2015 Fura s.r.o. 16.4.2015 Dodatok 1
 11 Dodatok4 k NZ Muller Textiles Slovakia, s.r.o. 2.4.2015 Dodatok 4
 10 Dodatok3 k NZ Muller Textiles Slovakia, s.r.o. 2.4.2015 Dodatok 3
 9 Dodatok2 k NZ Muller Textiles Slovakia, s.r.o. 2.4.2015 Dodatok 2
 8 Zmluva IFosoft 26.3.2015 Zmluva IF
 7 Zmluva VSD Košice 26.3.2015 Zmluva VSD
 6 Zmluva VIV stav Slovakia, s.r.o. Továrne 11.3.2015 ZoD 2_2015
 5 Dodatok 3 k Zmluve Spoločný obecný úrad Ptičie 9.3.2015 Dodatok č. 3 k zmluve o SOÚ Ptičie 2015
 4 Nájomná zmluva Poľovnícke združenie “Daniel” Myslina 6.2.2015 Nájomná zmluva 1_2015
 3 Kúpna zmluva Muller Textiles Slovakia, s.r.o. 5.2.2015 Kúpna zmluva 1_2015
 2 Zmluva T Slovak Telekom 27.1.2015 Zmluva T_Slovak Telekom
 1 Zmluva Sivy Jozef, Ľubiša 20.1.2015 ZoD 1_2015

Zmluvy 2014

 č. ID Partner Prijímateľ Dátum zverejnenia Prílohy
8 Zmluva o umiestňovaní a prevádzkovaní kontajnerov Ľubomír Ludvik Windoors, Svidník 24.4.2014 Zmluva 6_2014
7 Zmluva č.740226 o poskytnutí dotácie z DPO SR Dobrovoľná požiarna ochrana SR Dobrovoľný hasičský zbor (DHZ) Myslina 24.4.2014 Zmluva č 740226_2014
6 Zmluva o poskytnutí dotácie Mesto Humenné, CVC pri ZŠ Dargovských hrdinov 31.3.2014 Zmluva 3_2014
5 Zmluva o IS katastra nehnuteľnosti GaKÚ Bratislava 21.3.2014 Zmluva 5_2014
4 Zmluva o poskytnutí dotácie Mesto Humenné, CVC Pugačevova  6.3.2014 Zmluva 2_2014
3 Zmluva o poskytnutí dotácie S CVC Ptičie Zmluva 4_2014
2 Zmluva o dielo 1_2014 Pavliš a Hartmann Slovakia s.r.o.  20.2.2014 Zmluva o dielo 1_2014
1 Kúpna zmluva 1_2014 Muller Textiles Slovakia, s.r.o.  21.1.2014 Kúpna zmluva 1_2014

Zmluvy 2013

Zmluva č. p. PHZ_OPK_1_2013_002218_024 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra SR na rok 2013.pdf

Dodatok č. 2 k zmluve o dielo č. 2_2008.pdf

Dodatok č. 2 k zmluve o dielo č. 4_2007.pdf

Zmluva č. 3_2013.pdf

Zmluva č. 2_2013 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Myslina v roku 2013.pdf

Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1e_2013.pdf

Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1d_2013.pdf

Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1c_2013.pdf

Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1b_2013.pdf

Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1a_2013.pdf

Zmluva o dielo 1_2013.pdf

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb.pdf

Zmluva č.79_2013 – HÚ zo dňa 14.01.2013 o poskytovaní hromadných údajov z katastra nehnuteľností.pdf

Zmluvy 2012 

Zmluva o dielo č. 3_2012.pdf

Zmluva č. 326_2012_ORHC o poskytnutí dotácie.pdf

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 1 zo dňa 1.6.2012.pdf

Zmluva č. 2_2012 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Myslina v roku 2012.pdf

Zmluva o dielo č. 1_2012.pdf

Zmluva č. 20-000054205PO2012 o dodávke vody z verejného vodovodu, odvádzaní odpadových vôd a odvádzaní vôd z povrchového odtoku (voda z atmosferických zrážok) verejnou kanalizáciou.pdf

Licenčná zmluva.pdf

Zmluva č. 21_2012 HÚ zo dňa 09.01 2012 o poskytovaní hromadných údajov z katastra nehnuteľnosti.pdf

Zmluvy 2011

Mandátna zmluva 1_2011

Dodatok č. 1 k zmluve o bežnom účte.pdf

Zmluva o bežnom účte.pdf

Zmluva č. PPZ_KA_EO_16_49_2011 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom MV SR na rok 2011.pdf

Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena.pdf

Dodatok 1_ZoD 2_2008

 

 

Posledné zmeny:

Počasie: