POZOR na podvodné podomové ponuky

 16.01.2024

Vážení občania,

na základe e-mailu od Východoslovenskej distribučnej, a.s. Vás upozorňujeme na hromadný výskyt podomových návštev firiem, ktoré občanov presviedčajú, že periodické revízne správy sú nevyhnutné. Mali to spájať aj s akciovou cenou, ak bude za ich služby okamžite zaplatené v hotovosti. 

V prvom rade vás chceme upozorniť, že nejde o zamestnancov zo spoločnosti Východoslovenská distribučná, a.s. (VSD). Oni totižto službu revízie domácej elektroinštalácie či domácich elektrických rozvodov ani neponúkame a zásadne ani za žiadne naše služby nepožadujeme platby v hotovosti.

Radi by sme dali do pozornosti, že (ne)periodické skúšky domácej elektroinštalácie sú výhradne na zodpovednosti samotnej domácnosti, ak ju vlastní a nevyužíva na ďalšie účely (prenájom alebo podnikateľskú činnosť a podobne). Je takisto pravda, že na nich môžu byť naviazané napríklad plnenia poistných zmlúv na nehnuteľnosť a podobne. A je tiež pravda, že je nevyhnutná pri konkrétnych okolnostiach - vždy pri zmenách a zásahoch do nej. Je takisto potrebné ju zvážiť aj pri podozrení na poruchovosť. Pripomíname, že revíznu správu má oprávnenie požadovať aj prevádzkovateľ distribučnej sústavy. Podľa nášho výkladu však zákon explicitne neuvádza žiadne časové lehoty, v ktorých sa periodická skúška domácej elektroinštalácie či domácich elektrických rozvodov musí opakovať.

Vo všeobecnosti platí, že všetky podomové ponuky treba dôkladne zvážiť a nenechať sa vmanévrovať do časovej tiesne. Pri korektnom jednaní určite tí, čo ich ponúkajú, nechajú svojim potenciálnym zákazníkom čas na premyslenie a prehodnotenie ponuky. 


1 2 ... 17