Komisie OZ

1. Komisia o ochrane verejného záujmu:

Predsedníčka komisie: Gažíková Oľga

Členovia:  Bošková Marianna, Ing. arch.;  Jevčák Pavol;  Polák Martin, Mgr.; Sivý Vladimír; Valkučák Jozef;  Zemba Ľubomír

2. Komisia pre finančné a sociálne veci:

Predseda komisie: Jevčák Pavol

Členovia:  Bošková Marianna, Ing. arch.;  Gažíková Oľga

3. Komisia pre výstavbu a euro fondy:

Predsedníčka komisie: Bošková Marianna, Ing. arch.

Členovia: Boško Vladimír, Ing.;  Klíč Marek;  Polák Martin, Mgr.

4. Komisia pre mládež, kultúru a šport:

Predseda komisie: Sivý Vladimír

Členovia:  Polák Martin, Mgr.;  Valkučák Jozef

5. Komisia na ochranu životného prostredia a verejného poriadku:

Predseda komisie:  Zemba Ľubomír

Členovia:  Valkučák Jozef ;  Matta Marián ml.

6. Vedúci protipožiarnej hliadky: 

Predseda komisie:  Valkučák Jozef

Členovia:  Zemba Ľubomír; Žinčák Jaroslav ml.

7. Vedúci evakuačnej komisie: 

Predseda komisie:  Zemba Ľubomír

Členovia:  Bošková Marianna, Ing. arch.;  Jevčák Pavol;  Polák Martin, Mgr.; Sivý Vladimír;  Valkučák Jozef

8. Povodňová komisia: 

Predseda komisie:  Podolinská Helena

Podpredseda komisie:  Jevčák Pavol

Členovia:  Gažíková Oľga; Bošková Marianna, Ing. arch.;  Polák Martin, Mgr.; Sivý Vladimír; Valkučák Jozef;  Zemba Ľubomír

 

Posledné zmeny:

Počasie: