Realizované projekty obce v roku 2015

 21.08.2018

Rekonštrukcia sociálneho zariadenia v kultúrnom dome.