Realizované projekty obce v roku 2015

 21.08.2018

Prevencia kriminality v obci Myslina – dobudovanie viacúčelového ihriska /mantinely a osvetlenie ihriska/.