Dobrovoľný hasičský zbor

85. výročie založenia DHZ v Mysline

V súčasnosti ma naša členská základňa 25 členov, a evidujeme ďalších 32 zaslúžilých a čestných členov, ktorí sú buď vekovo starí, odsťahovaní alebo menej aktívni. Cenným prínosom sú aj ďalší 10 Mladí požiarnici, ktorí sa zúčastnili na Brannom preteku 2011, a ktorí ešte nie sú v evidencií, ale veríme, že v blízkej budúcnosti vďaka svojmu úsiliu a aktivite sa stanú našimi plnohodnotnými členmi.

Dobrovoľný hasičský zbor plní v obci predovšetkým svoju primárnu funkciu – ochrana zdravia a majetku občanov pre prípadnými požiarmi, povodňami a inými živelnými pohromami, a taktiež vykonáva kontrolnú a preventívnu činnosť.

Neodmysliteľnou súčasťou DHZ je reprezentatívna a kultúrno-výchovná činnosť. Požiarne družstvo hasičského zboru sa pravidelne zúčastňuje na rôznych hasičských okrskových a pohárových súťažiach a na taktických cvičeniach. Taktiež pomáha pri realizácií rôznych kultúrnych podujatí a brigádnickej činnosti v našej obci. DHZ je od svojho vzniku spätý s obcou a jej občanmi, čo sa prejavuje aj v miestnych zvykoch a tradíciách.

Najvyšším orgánom DHZ zboru je Výbor DHZ v zložení:

 1. Predseda Andrej HALUŠKA
 2. Veliteľ Lukáš Gažik
 3. Preventívar Jozef HALUŠKA
 4. Strojník František MATTA
 5. Tajomník Jaroslav KOCHMA
 6. Referent pre mládež Štefan ŽINČAK
 7. Revízor Bc. Peter KULAN
 8. Člen Juraj HODOR
 9. Člen Pavol KOCHMA

Aktuálne podujatia

SLÁVNOSTNÉ ODOVZDANIE HASIČSKÉHO AUTA
V nedeľu 22. novembra 2015 navštívi našu obec podpredseda vlády SR a minister vnútra SR Róbert Kaliňák so svojou delegáciou, aby odovzdal Dobrovoľnému hasičskému zboru v Myslina nové hasičské auto IVECO Daily. Slávnostné odovzdanie hasičského auta sa uskutočni pri Obecnom úrade o 10.00 hod.

Delegácia v zložení:

 • JUDr. Róbert Kaliňák, podpredseda vlády a minister vnútra SR
 • PhDr. Jana Vaľová, poslankyňa NR SR a primátorka mesta Humenné
 • Ing. Marián Saloň, PhD. , štátny tajomník ministerstva vnútra SR
 • Gen. JUDr. Alexander Nejedlý, prezident Hasičského a záchranného zboru SR
 • Vendelín Horváth, generálny sekretár Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
 • plk. Ing. Ján Goliáš, riaditeľ Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Prešove
 • a ďalší pozvaní hostia.

Starostka obce, poslanci obecného zastupiteľstva a Dobrovoľný hasičský zbor v Mysline Vás všetkých srdečne pozývame.