Plánované prerušenie distribúcie elektriny

 27.05.2022

Vážení občania,

VSD, a.s. Vám oznamuje plánované prerušenie distribúcie elektriny v nasledujúcom termíne a čase

                                                         od 14.06.2022 08:30 do 14.06.2022 12:00

Obmedzenie sa týka nasledovných odberných miest:

Číslo elektromeru

ČOM

Mesto/obec

Ulica a číslo domu

000000000003126972

0001376237

Myslina

Myslina 0

000000000003126974

0001376235

Myslina

Myslina 0

000000000003503682

0001418837

Myslina

Myslina 0

000000000011922028

0001414242

Myslina

Myslina 0

000000000012099882

0001414248

Myslina

Myslina 0

000000000022248547

0000369709

Myslina

Myslina 0

000000000030013244

0001421634

Myslina

Myslina 0

000000000030026596

0001453146

Myslina

Myslina 0

000000000030082650

0001519707

Myslina

Myslina 0

000000000030082654

0001520734

Myslina

Myslina 0

000000000020797033

0000382180

Myslina

Myslina 12

000000000030036464

0000384325

Myslina

Myslina 13

000000000000011909

0000382183

Myslina

Myslina 15

000000000020792786

0000382187

Myslina

Myslina 16

000000000030049044

0000382190

Myslina

Myslina 17

000000000011826951

0000369279

Myslina

Myslina 18

000000000011826518

0000381198

Myslina

Myslina 19

000000000030082668

0000437843

Myslina

Myslina 20

000000000020792784

0000382193

Myslina

Myslina 21

000000000020792819

0000382196

Myslina

Myslina 22

000000000011823820

0000427649

Myslina

Myslina 23

000000000060714721

0000382199

Myslina

Myslina 24

000000000007121987

0000382202

Myslina

Myslina 25

000000000030023199

0000382205

Myslina

Myslina 26

000000000007110036

0000382210

Myslina

Myslina 27

000000000030081797

0000382208

Myslina

Myslina 28

000000000022248599

0000382213

Myslina

Myslina 29

000000000030049059

0000382216

Myslina

Myslina 30

000000000020792782

0000382219

Myslina

Myslina 31

000000000030049043

0000382222

Myslina

Myslina 32

000000000030049049

0000382325

Myslina

Myslina 33

000000000030081798

0000382328

Myslina

Myslina 34

000000000021100824

0000382331

Myslina

Myslina 35

000000000004622763

0000607939

Myslina

Myslina 37

000000000007113767

0000382334

Myslina

Myslina 38

000000000020797503

0000389787

Myslina

Myslina 39

000000000006940001

0000382337

Myslina

Myslina 40

000000000045180708

0000382340

Myslina

Myslina 41

000000000007195428

0000382343

Myslina

Myslina 42

000000000030073896

0000382346

Myslina

Myslina 43

000000000030036377

0000382349

Myslina

Myslina 44

000000000021110731

0000382353

Myslina

Myslina 45

000000000000014958

0000382355

Myslina

Myslina 46

000000000030049072

0000382358

Myslina

Myslina 47

000000000030049071

0000382361

Myslina

Myslina 48

000000000000057719

0001281465

Myslina

Myslina 49

000000000000057717

0001353435

Myslina

Myslina 50

000000000030042600

0000382367

Myslina

Myslina 51

000000000030052775

0000382373

Myslina

Myslina 53

000000000030049055

0000382379

Myslina

Myslina 54

000000000030073800

0000382382

Myslina

Myslina 55

000000000006930236

0000382386

Myslina

Myslina 56

000000000000006194

0000382389

Myslina

Myslina 57

000000000006953971

0000382392

Myslina

Myslina 58

000000000022248574

0000382395

Myslina

Myslina 59

Číslo elektromeru

ČOM

Mesto/obec

Ulica a číslo domu

000000000030073781

0000382398

Myslina

Myslina 60

000000000011897411

0000382401

Myslina

Myslina 62

000000000030049065

0000382404

Myslina

Myslina 63

000000000060721902

0000382407

Myslina

Myslina 64

000000000020792785

0000382413

Myslina

Myslina 65

000000000030049066

0000382416

Myslina

Myslina 66

000000000006973798

0000382419

Myslina

Myslina 67

000000000020792780

0000382422

Myslina

Myslina 68

000000000030081793

0000382425

Myslina

Myslina 69

000000000021120405

0000382428

Myslina

Myslina 70

000000000008244707

0000382481

Myslina

Myslina 95

000000000000046915

0000382668

Myslina

Myslina 131

000000000004946537

0001264845

Myslina

Myslina 131/A

000000000030049067

0000382698

Myslina

Myslina 147

000000000030081796

0000382462

Myslina

Myslina 157

000000000020791943

0000369004

Myslina

Myslina 158

000000000011921876

0000395290

Myslina

Myslina 161

000000000021104603

0000404693

Myslina

Myslina 162

000000000004644078

0000429346

Myslina

Myslina 163

000000000004643729

0000428654

Myslina

Myslina 164

000000000060315998

0000408556

Myslina

Myslina 165

000000000030049073

0000606245

Myslina

Myslina 169

000000000021109980

0000378402

Myslina

Myslina 173

000000000004948512

0001266475

Myslina

Myslina 178

000000000008271862

0001317220

Myslina

Myslina 179

000000000020311203

0001358178

Myslina

Myslina 181

000000000000046886

0001378768

Myslina

Myslina 182

000000000030036373

0000354811

Myslina

Myslina 9003

000000000011826055

0000406845

Myslina

Myslina 9004


1 2 ... 15