Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 56)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
2024/047 Poskytnutie dotácie Odb.: Obec Myslina
Dod.: Ministerstvo financií Slovenskej republiky
5 000 €
1/2024 Výkon správy majetku verejnej kanalizácie Odb.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dod.: Obec Myslina
0 €
29/2023 Darovanie finančných prostriedkov Odb.: Obec Baškovce
Dod.: Obec Myslina
500 €
28/2023 Darovanie finančných prostriedkov Odb.: Obec Nižná Sitnica
Dod.: Obec Myslina
500 €
27/2023 Nájom nebytových priestorov Odb.: VARSPOL s.r.o.
Dod.: Obec Myslina
750 €
26/2023 Audit účtovnej závierky Odb.: Obec Myslina
Dod.: Ing. Anna Mamajová A U D E P
1 080 €
23/35/010/84 Realizovať činnosti bližšie špecifikované v dohode Odb.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
Dod.: Obec Myslina
0 €
24/2023 Poistenie prívesu Odb.: Obec Myslina
Dod.: UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu
24.85 €
23/2023 Poskytnutie kvalifikovanej dôveryhodnej služby vyhotovovania a overovania kvalifikovaných certifikátov pre elektronickú pečať Odb.: Obec Myslina
Dod.: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
0 €
22/2023 Úrazové poistenie Odb.: Obec Myslina
Dod.: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
40 €
23/35/054/809 Vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec Odb.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
Dod.: Obec Myslina
410.64 €
KRHZ-PO-VO-281-055/2023 Bezplatný prevod hnuteľných vecí Odb.: Obec Myslina
Dod.: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
0 €
19/2023 Servisné služby Odb.: Obec Myslina
Dod.: bHcomp s. r. o.
396 €
369-051/2023 Prenechanie dočasne prebytočného hnuteľného majetku štátu do bezplatného užívania Odb.: Obec Myslina
Dod.: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
0 €
1355/2023/OPR Poskytnutie dotácie Odb.: Obec Myslina
Dod.: Prešovský samosprávny kraj
2 100 €
KRHZ-PO-VO-369-051/2023 Bezplatné užívanie dočasne prebytočného hnuteľného majetku štátu Odb.: Obec Myslina
Dod.: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
0 €
ZoP/2023/272-BZ Uzavretie zmluvy o pripojení Odb.: Obec Myslina
Dod.: Východoslovenská distribučná, a.s.
408 €
15/2023 Úrazové poistenie Odb.: Obec Myslina
Dod.: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
10 €
23/35/054/473 Poskytovanie finančného príspevku pre zamestnávateľa Odb.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
Dod.: Obec Myslina
273.84 €
13/2023 Poskytovanie finančného príspevku pre zamestnávateľa Odb.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
Dod.: Obec Myslina
0 €
Generované portálom Uradne.sk