Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 39)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
15/2023 Úrazové poistenie Odb.: Obec Myslina
Dod.: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
10 €
23/35/054/473 Poskytovanie finančného príspevku pre zamestnávateľa Odb.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
Dod.: Obec Myslina
273.84 €
13/2023 Poskytovanie finančného príspevku pre zamestnávateľa Odb.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
Dod.: Obec Myslina
0 €
12/2023 Poskytovanie finančného príspevku pre zamestnávateľa Odb.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
Dod.: Obec Myslina
0 €
11/2023 Úprava práv a povinností pri spracúvaní osobných údajov Odb.: Obec Myslina
Dod.: KOSIT a.s.
0 €
323 0869 Poskytnutie dotácie Odb.: Obec Myslina
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky
3 000 €
9/2023 Dodávka elektriny Odb.: Obec Myslina
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
0 €
8/2023 Úrazové poistenie Odb.: Obec Myslina
Dod.: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
10 €
23/35/054/240 Poskytovanie finančného príspevku pre zamestnávateľa Odb.: Obec Myslina
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
342.30 €
ZLP-VT-2023-0272 Prevod výpočtovej techniky Odb.: Obec Myslina
Dod.: DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
100 €
5/2023 Nakladanie s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov Odb.: Obec Myslina
Dod.: NATUR-PACK, a.s.
0 €
4/2023 Úrazové poistenie Odb.: Obec Myslina
Dod.: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
20 €
23/35/054/177 Poskytovanie finančného príspevku pre zamestnávateľa Odb.: Obec Myslina
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
1 198 €
2/2023 Prevod vlastníckeho práva Odb.: Obec Myslina
Dod.: COOP Jednota Humenné, spotrebné družstvo
53 000 €
1029/16/2022/zavodHn Výkon správy majetku obce Odb.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dod.: Obec Myslina
0 €
11/2022 Zneškodnenie odpadu Odb.: Obec Myslina
Dod.: REMKO Sirník s.r.o.
0 €
10/2022 Zber odpadu Odb.: Obec Myslina
Dod.: KOSIT a.s.
0 €
3 Nájom nebytových priestorov Odb.: VARSPOL s.r.o.
Dod.: Obec Myslina
750 €
9160158254 PZP Odb.: Obec Myslina
Dod.: UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu
531.48 €
22/35/010/117 Realizovať činnosti bližšie špecifikované v dohode Odb.: Obec Myslina
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
0 €
Generované portálom Uradne.sk