Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 24)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
11/2022 Zneškodnenie odpadu Odb.: Obec Myslina
Dod.: REMKO Sirník s.r.o.
0 €
10/2022 Zber odpadu Odb.: Obec Myslina
Dod.: KOSIT a.s.
0 €
3 Nájom nebytových priestorov Odb.: VARSPOL s.r.o.
Dod.: Obec Myslina
750 €
9160158254 PZP Odb.: Obec Myslina
Dod.: UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu
531.48 €
22/35/010/117 Realizovať činnosti bližšie špecifikované v dohode Odb.: Obec Myslina
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
0 €
9/2022 Dodávka elektriny Odb.: Obec Myslina
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
0 €
8/2022 Pripojenie do distribučnej sústavy Odb.: Obec Myslina
Dod.: Východoslovenská distribučná, a.s.
213.50 €
7/2022 Parcela Odb.: Marta Žinčáková
Dod.: Obec Myslina
103.74 €
6/2022 Zabezpečenie odchytu, odvozu a umiestnenie opustených a túlavých psov dodávateľom do karanténnej stanice Odb.: Obec Myslina
Dod.: POMÁHAJ A CHRÁŇ o.z. r.s.p
30 €
5/2022 audit individuálnej účtovnej závierky Odb.: Obec Myslina
Dod.: Ing. Anna Mamajová A U D E P
1 080 €
363/2022/OPR Poskytnutie dotácie Odb.: Obec Myslina
Dod.: Prešovský samosprávny kraj
2 700 €
1-002/2022 Stavebné práce - Pokračovanie s výstavbou miestneho chodníka a úprava verejného priestranstva v obci Myslina Odb.: Obec Myslina
Dod.: BUILDRAM spol. s.r.o.
74 640 €
4/2022 Stavebné práce - Pokračovanie s výstavbou miestneho chodníka a úprava verejného priestranstva v obci Myslina Odb.: Obec Myslina
Dod.: BUILDRAM spol. s.r.o.
74 640 €
3/2022 Vybudovanie bezplatného Wifi pripojenia Odb.: Obec Myslina
Dod.: NITRANET, s.r.o.
14 982 €
2/2022 Finančný dar Odb.: Obec Myslina
Dod.: KOSIT a.s.
2 500 €
ZML-3-63/2021-230 Darovanie prebytočného hnuteľného majetku štátu - tabletový počítač Samsung Odb.: Obec Myslina
Dod.: Štatistický úrad Slovenskej republiky
0 €
11 - 2/2008 Výstavba domových prípojok a dostavba ČOV v obci Myslina Odb.: Obec Myslina
Dod.: CEZO spol. s r.o.
23 236.31 €
11 Myslina - kanalizácia a ČOV - dostavba obecných rozvodov Odb.: Obec Myslina
Dod.: CEZO spol. s r.o.
100 230.65 €
351/2/2022 Výkon správy majetku obce Odb.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dod.: Obec Myslina
0 €
322 0871 poskytnutie dotácie Odb.: Obec Myslina
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky
3 000 €
Generované portálom Uradne.sk