Realizované projekty obce v roku 2015

Prevencia kriminality v obci Myslina – dobudovanie viacúčelového ihriska /mantinely a osvetlenie ihriska/.

Rekonštrukcia kuchyne v kultúrnom dome.

 

Rekonštrukcia sociálneho zariadenia v kultúrnom dome.

 

Posledné zmeny:

Počasie: