AKTUALITY

OZNAMY OBCE

**

**

Výrub drevín – rozhodnutie

Myslina – výrub drevín – rozhodnutie

**

Obec Myslina oznamuje obyvateľom obce, že Kalendár triedeného zberu a komunálneho odpadu z domácností v roku 2018 bude distribuovaný v priebehu mesiaca január 2018. V elektronickej verzii si ho môžete stiahnuť z webovej stránky obce (nižšie pod oznamom).

Kalendár triedeného zberu a komunálneho odpadu z domácností v roku 2018

**

Výrub drevín – oznámenie

Myslina – výrub drevín – oznámenie

**

Milí občania, dávame do pozornosti akciu – “Karnevál 2018″, ktorá sa uskutoční 13. januára 2018 v sále Kultúrneho domu v Mysline.

Viac informácií nájdete v nižšie priloženom plagáte.

Karneval 2018 v Mysline.pdf

**

Výrub drevín

Myslina – výrub drevín

**

oznam SAT

Myslina – úprava NN vedenia a DP

**

Milí návštevníci,

naša obec v roku 2017 oslavuje 710. výročie od doposiaľ prvej známej písomnej zmienky z roku 1307. K tejto príležitosti sme vydali publikáciu s názvom “Myslina stopy času a pamäti obce 1307 – 2017″, ktorú si môžete nižšie stiahnuť a prečítať.

Myslina stopy času a pamäti obce 1307 – 2017

**

Pozvánka na oslavy 710. výročia prvej písomnej zmienky obce Myslina

**

Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže

**

Pozvánka na OZ v Mysline 22.06.2017

**

Oznamenie o prerokovaní Zadania pre Územný plán obce Myslina

Zadanie pre vypracovanie ÚPN Obce Myslina_návrh

Prieskumy a rozbory skutkového stavu_obec Myslina

**

PHaSR  MYSLINA 2016-2022

**

Dodatok č. 2/2016

 

**

OU HN ŽP_oznámenie SÚP

Oznámenie o strategickom dokumente Spoločného ÚPN obcí Lieskovec, Myslina, Závadka

*

Myslina – Oznámenie o začatí obstarávania spoločného územného plánu obce Lieskovec, Myslina a Závadka

*

Oznámenie o začatí konania – súhlas na výrub drevín

*

Plošná kontrola identifikácie a registrácie koňovitých zvierat

*

VÝBEROVÉ KONANIE NA FUNKCIU HLAVNÝ KONTROLÓR OBCE MYSLINA

Výberové konanie

***

Oznámenie o začatí konania – súhlas na výrub drevín

Oznámenie o začatí konania

*

VETERINÁRNE OPATRENIE – CHOVATELIA VČELSTIEV

Veterinárne opatrenie

*

Verejné prerokovanie konceptu územného plánu PSK

Verejné prerokovanie konceptu územ. plánu PSK

*

NAVRH – VZN 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

*

Záverečný účet Obce Myslina za rok 2015

*

Informácia o doručení oznámenia o strategickom dokumente “Program odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2016 – 2020″

Oznámenie o strategickom dokumente

*

Balíky programov – SKYNET

Skynet – balíky programov

*

Informácia o doručení oznámenia o zmene navrhovanej činnosti – MULLER TEXTILES SLOVAKIA, s.r.o.

informácia o doručení oznámenia o zmene navrhovanej činnosti

*

Správa o hodnotení strategického dokumentu- informácia

Správa o hodnotení strategického dokumentu (SEA)_RIUS_PSK

Doplnok ku sprave o hodnotení Natura 2000

*

Posledné zmeny:

Počasie: