Zákazky s nízkou hodnotou

 

P.č. Predmet zákazky Lehota na PP Termín zadávania zákazky Prílohy Dátum uzatvorenie ZoD Pracovisko - miesto dodania
 1. Ozvučenie  22.08.2013  09.08.2013 Výzva na predkladanie ponúk Myslina Ozvučenie.doc  13.08.2013 Obecnýúrad
 2. Zásahové čerpadloRUŠENÁ  03.02.2014  23.01.2014 Výzva na predkladanie ponúk Myslina Nová PS.doc  23.01.2014

Obecnýúrad

 3. Kalové čerpadlo  11.02.2014  03.02.2014 Výzva na predkladanieponúk Myslina Kalové čerpadlo.doc  03.02.2014

Obecnýúrad

 4. Výmena dlažby Zakazka 1  21.1.2015 Kultúrny dom
 5. Rekonštrukcia WC Zakazka 2  11.03.2015 Obecný úrad

Posledné zmeny:

Počasie: