Podlimitné zákazky od 1.7.2013

P.č Predmet zákazky Postup Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku Výsledok VO Informácie podľa § 49a)

Posledné zmeny:

Počasie: