Vývoz odpadu

Kalendár triedeného zberu a komunálneho odpadu z domácností v roku 2018 (nižšie podrobný harmonogram).

Kalendár triedeného zberu a komunálneho odpadu z domácností v roku 2018

Vážení občania.

Trieďme náš odpad a recyklujme ho.

Zamedzme vytváraniu čiernych skládok.

Buďme kultúrni a chráňme tak seba a naše životné prostredie. 

Nie je to len ekonomicky výhodné, ale aj správne.

Posledné zmeny:

Počasie: