Kontakt

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Lieskovec
067 45 Lieskovec  34

Tel. 057/7781175
email: fulieskovec@gmail.com

http://lieskovec.fara.sk/

Posledné zmeny:

Počasie: