Aktuálne podujatia

SLÁVNOSTNÉ ODOVZDANIE HASIČSKÉHO AUTA

V nedeľu 22. novembra 2015 navštívi našu obec podpredseda vlády SR a minister vnútra SR Róbert Kaliňák so svojou delegáciou, aby odovzdal Dobrovoľnému hasičskému zboru v Myslina nové hasičské auto IVECO Daily.

Slávnostné odovzdanie hasičského auta sa uskutočni pri Obecnom úrade o 10.00 hod.

Delegácia v zložení:

JUDr. Róbert Kaliňák, podpredseda vlády a minister vnútra SR

PhDr. Jana Vaľová, poslankyňa NR SR a primátorka mesta Humenné

Ing. Marián Saloň, PhD. , štátny tajomník ministerstva vnútra SR

Gen. JUDr. Alexander Nejedlý, prezident Hasičského a záchranného zboru SR

Vendelín Horváth, generálny sekretár Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR

plk. Ing. Ján Goliáš, riaditeľ Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Prešove

a ďalší pozvaní hostia.

Starostka obce, poslanci obecného zastupiteľstva a Dobrovoľný hasičský zbor v Mysline Vás všetkých srdečne pozývame.

Posledné zmeny:

Počasie: