Kontakt

Adresa úradu:

Obec  Myslina
Myslina 19

066 01 p. Humenné

Telefón: +421 57 775 49 90

Fax: 057/775 49 90

E- mail: obexmyslina@gmail.com, podolinskah@gmail.com

Web: www.obecmyslina.sk

Starostka obce: Helena PODOLINSKÁ

                             telefón: 0905 629 284

Zástupca starostky: Pavol JEVČÁK

Pracovníčka OÚ: Terézia SIVÁ

Posledné zmeny:

Počasie: