Oznam o otvorení územného plánu

 11.11.2022

     Obec Myslina dáva do pozornosti občanom, že na základe uznesenia obecného zastupiteľstva  č. 5/2022 zo dňa 21.10.2022, sa bude otvárať územný plán obce Myslina.

     Z uvedeného dôvodu môžu občania svoje návrhy, pripomienky a žiadosti k zmene ÚP adresovať na Obecný úrad Myslina 19, 06601 do 31.12.2022.


1 2 ... 17