Návrh VZN č. 1/2022 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Myslina

 29.09.2022


1 2 ... 17