Prerušenie dodávky pitnej vody

 02.05.2022

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. závod Humenné oznamuje občanom obce Myslina, že 

dňa 17.05. 2022 v čase od 08:00 hod. do 12:00 hod.

bude prerušená, resp. obmedzená dodávka pitnej vody z dôvodu opravy poruchy a plánovanej výmeny armatúr.


1 2 ... 16