Dočasný zákaz vstupu na územie Vojenského obvodu Valaškovce

 28.06.2021

Vážení občania,

oznamujeme Vám, že v mesiaci júl 2021 je z dôvodu plánovanej činnosti vo Vojenskom obvode Valaškovce dočasne zakázaný vstup na toto územie. Hrozí reálne nebezpečenstvo ohrozenia zdravia a života.

Podľa § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 281/1997 Z. z., je v uvedených termínoch plánovanej činnosti na území vojenského obvodu vyhlásený dočasný zákaz vstupu na územie Vojenského obvodu Valaškovce

Deň Dátum Čas plánovanej činnosti
štvrtok 1. júla 2021 od 06:00 hod. do 23:00 hod.
piatok 2. júla 2021 od 08:00 hod. do 12:00 hod.
utorok 6. júla 2021 od 08:00 hod. do 14:00 hod.
streda 7. júla 2021 od 08:00 hod. do 14:00 hod.
pondelok 12. júla 2021 od 08:00 hod. do 24:00 hod.
utorok 13. júla 2021 od 00:00 hod. do 24:00 hod.
streda 14. júla 2021 od 00:00 hod. do 24:00 hod.
štvrtok 15. júla 2021 od 00:00 hod. do 24:00 hod.
piatok 16. júla 2021 od 00:00 hod. do 24:00 hod.
pondelok 19. júla 2021 od 08:00 hod. do 18:00 hod.
utorok 20. júla 2021 od 08:00 hod. do 18:00 hod.
streda 21. júla 2021 od 08:00 hod. do 18:00 hod.
štvrtok 22. júla 2021 od 08:00 hod. do 18:00 hod.
piatok 23. júla 2021 od 08:00 hod. do 18:00 hod.
pondelok 26. júla 2021 od 08:00 hod. do 18:00 hod.
utorok 27. júla 2021 od 08:00 hod. do 18:00 hod.
streda 28. júla 2021 od 08:00 hod. do 18:00 hod.
štvrtok 29. júla 2021 od 08:00 hod. do 18:00 hod.
piatok 30. júla 2021 od 08:00 hod. do 18:00 hod.


1 2 ... 16