VZN č.1/2021 o vyhlásení záväznej časti Zmien a doplnkov č. 1 k spoločnému Územnému plánu obcí Lieskovec, Myslina a Závadka

 14.06.2021


1 2 ... 16