Žiadosť o vydanie zmeny integrovaného povolenia

 10.06.2021

Obec Myslina týmto zverejňuje žiadosť vo veci zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku "Skládka odpadov Myslina - Lúčky, prevádzkovateľovi - stavebníkovi REMKO Sirník s.r.o., Rastislavova 98, Košice.


1 2 ... 16