Obec Myslina rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Oznamenie_o_strategickom_dokumente_Zmeny_a_doplnky_c_1_k_UP

 03.03.2021

Vážení občania,

oznámenie o strategickom dokumente Zmeny a doplnky č.1 Spoločného Územného plánu obcí Lieskovec, Myslina a Závadka, pre k.ú. Myslina je uverejnený na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zmeny-doplnky-c-1-spolocneho-uzemneho-planu-obci-lieskovecmyslina-zav.

Do oznámenia možno nahliadnuť v pracovných dňoch od pondelka do piatka (okrem štvrtka) v čase od 8:00 – 11:00 h., robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie, pričom oznámenie bude verejnosti prístupné po dobu 14 dní od tohto zverejnenia.

Písomné stanovisko podľa § 6 ods. 6 zákona prosíme doručiť na adresu: Okresný úrad Humenné, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Kukorelliho 1, 066 01 Humenné, do 15 dní od doručenia oznámenia.

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k oznámeniu príslušnému orgánu do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené dotknutou obcou. Konzultácie podľa § 63 zákona k strategickému dokumentu budú podľa potreby vykonané na Okresnom úrade Humenné, odbore starostlivosti o životné prostredie v kancelárii č. 152, 4. poschodie, v pracovných dňoch počas úradných hodín.


1 2 ... 12