Obec Myslina rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Skládka odpadov Myslina-Lúčky úprava odpadov pred uložením na skládku odpadov

 26.01.2021

Vážení občania,

dňa 25.1.2021 bolo obci Myslina doručené oznámenie o zmene navrhovanej činnosti - Skládka odpadov Myslina-Lúčky úprava odpadov pred uložením na skládku odpadov. Informácia o oznámení o zmene navrhovanej činnosti je zverejnená na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR na adrese:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/skladka-odpadov-myslina-lucky-uprava-odpadov-pred-ulozenim-na-skladku-

Keďže obec Myslina nemá možnosť zverejniť na úradnej tabuli obce dokumentáciu v celom rozsahu, má verejnosť možnosť do nej nahliadnuť na obecnom úrade v Mysline, Myslina 19, 066 01 Humenné v pondelok (v čase od 13:00 do 15:00), utorok (v čase od 13:00 do 15:00), stredu (v čase od 13:00 do 16:00), robiť z nej výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady urobiť z nej kópie. Verejnosť môže doručiť príslušnému orgánu písomné stanovisko k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti do desiatich pracovných dní od jeho zverejnenia podľa § 29 ods. 8 zákona na adresu:

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie

Námestie Ľ. Štúra 1

812 35 Bratislava.

Písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď bolo v určenej lehote doručené dotknutej obci.


1 2 ... 11