Obec Myslina rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Oznámenie o začatí konania- súhlas na výrub dreviín

 16.10.2020

     Oznámenie o začatí konania – súhlas na výrub drevín

Obec Myslina

__________________________________________________________________________

Naše číslo:OCU - 17/2020

Dátum zverejnenia: 16.10.2020

Oznámenie o začatí konania podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

V súlade s § 82 ods.7 zákona č. 543/2002 Z.z  o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov/ ďalej len „zákona o OPaK“/  Vás upovedomujeme o následovnom začatom správnom konaní:

Žiadosť o súhlas na výrub dreviny podľa § 47 ods.3 zákona o OPaK v katastrálnom území Myslina

Žiadateľ: súkromná osoba

Predmet žiadosti: 

Výrub drevín – smrek obyčajný 1 ks,  ktoré rastú na pozemku žiadateľa parc. č. 29 v   k.ú. Myslina.

V zmysle § 82 ods.3 zákona Vás žiadame o oznámenie o Vašej účasti v tomto konani najneskôr do 5 pracovných  dní od zverejnenia tejto informácie o predmetnom správnom konaní.


1 2 ... 10