Obec Myslina rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Oznamenie o zacati konania

 23.01.2020

Oznámenie o začatí konania – súhlas na výrub drevín

Obec Myslina

__________________________________________________________________________

Naše číslo:12/2020

Dátum zverejnenia: 23.01.2020

Oznámenie o začatí konania podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

V súlade s § 82 ods.7 zákona č. 543/2002 Z.z  o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov/ ďalej len „zákona o OPaK“/  Vás upovedomujeme o nasledovnom začatom správnom konaní:

Žiadosť o súhlas na výrub dreviny podľa § 47 ods.3 zákona o OPaK v katastrálnom území Myslina.

Žiadateľ: Rímskokatolícka farnosť Najsvätejšieho Tela Pána, Lieskovec

Predmet žiadosti: 

Výrub 1 ks pagaštan konský, ktorý rastie na pozemku  KNC 1/2 v k.ú.Myslina.

V zmysle § 82 ods.3 zákona Vás žiadame o oznámenie o Vašej účasti v tomto konaní najneskôr do 5 pracovných  dní od zverejnenia tejto informácie o predmetnom správnom konaní.


    1 2 3 4 5 6 7