Výzva poslancov PSK 2023

 14.11.2023

Na základe zmluvy č. 1355/2023/OPR o poskytnutí dotácie uzavretej v zmysle VZN PSK č. 98/2023 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK Obec Myslina zrealizovala projekt s názvom "Vybavenie kuchyne kultúrneho domu."

Schválená výška dotácie: 2 100,- EUR

Projekt je podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja.


1 2 3 4 5 6