Voľby do NR SR - 30.09.2023

 12.06.2023

Vážení občania,

oznamujeme Vám, že predseda Národnej rady Slovenskej republiky dňa 9. 6. 2023, rozhodnutím č. 204/2023 Z. z., vyhlásil voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a určil termín ich konania na sobotu 30. septembra 2023.

Rozhodnutie o vyhlásení volieb bolo 9. 6. 2023 uverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.


1 2 3 4 5