Obec Myslina rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Pozvánka na OZ

 03.09.2019

                                                                          P O Z V Á N K A

        

v súlade s ust. § 12 ods. 1 zák. SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien  zvolávam  riadne  zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Mysline, na deň 

             

              06.09.2019  t.j. v piatok   o 17,00 hodine na Obecnom úrade v Mysline

Program : 1. Otvorenie a kontrola plnenia uznesenia

                  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

                  3. Voľby návrhovej komisie     

                  4. Riešenie vývozu komunálneho a triedeného odpadu na rok 2020

                  5. Práce v obci

                  6. Úprava rozpočtu                  

                  7. Rôzne

                  8. Diskusia a záver                

                                                                                    Helena Podolinská, v.r.

                                                                                          starostka obce


1 2